Buiding C for hospitalization of BP BATAM
Owner : BP- BATAM
Year : 2018
Location : Sekupang- Batam, Kepri Province