Planning of The building and environmental (RTBL) Beach of the Bengkulu City -
Owner : Bengkulu City government
Year : 2007
Location : Pantai Panjang, Pantai Mualabro, and Pantai Jakat Bengkulu